Plasma Ric en Plaquetes (PRP)

Què és?

saEs una tècnica de regeneració utilitzada per a accelerar la curació de lesions musculars, lligamentarias, tissulars i/o articulars. Es concentren les plaquetes de la sang del pacient. El plasma ric en plaquetes allibera en la zona indicada els factors de creixement que transporta. Aquests factors aporten la capacitat de regenerar teixits i remodelar la matriu extracelul·lar. Es millora i accelera així la recuperació de la funció i la reducció del dolor.

En primer lloc es realitza una extracció de sang, a continuació es processa, s’extreu la part corresponent al plasma i s’infiltra en el lloc on es troba la lesió.

Els nostres productes

Olin-1® és un producte estèril d’un sol ús creat tant en format de 20ml com de 40ml. L’extracció, el centrifugat i l’obtenció de les diferents fraccions sanguínies es realitzen en el mateix dispositiu. No hi ha traspàs de sang mitjançant agulles o transferes evitant possibles infeccions i/o trencaments d’hematies.

Permet, durant la infiltració, controlar la quantitat de PRP a utilitzar així com també utilitzar el plasma pobre en plaquetes (PPP) per al seu ús tòpic.

Rápid

Aplicació per zones

Accelera la regeneració

Vols saber més?

Descobreix tots els nostres tractaments amb Plasma Rico en Plaquetes (PRP)